• Na 1 jaar 2de klas weer terug naar klas 3

  Donderdag 15 maart 2018 toog damclub Idskenhuizen voor zijn laatste wedstrijd naar Warns, er moest gelijk gespeeld worden om in de tweede klas te blijven. Maar na drie uren gespeeld te hebben, stond er een stand van 12 – 6 op het bord voor Warns, dus na één jaar in de tweede klas, gedegradeerd naar klas drie.

   

  Warns -----------  Idskenhuizen

   

  J. Bergsma – S. Romkes       2-0

  B. Westhof – R. Oudega        1-1

  W. Bruinsma – E. Dijkstra      1-1

  J. Westhof – H. Sybesma       0-2

  F. Valk – B. Plantinga            1-1

  H. Venema – S. Aukema       1-1

  J. Folkerts – J. Postma          2-0

  B. vd Wal – H. de Bot            2-0

  J. Venema – K. Mulder          2-0

                                             ------------

                     Totaal               12 - 6  

   

  Ingezonden door de secretaris H Sybesma